Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Ong nhua De Nhat - Ống nhựa Đệ Nhất: Ống nhựa Đệ Nhất - Đệ nhất về ống nhựa!

Ong nhua De Nhat - Ống nhựa Đệ Nhất: Ống nhựa Đệ Nhất - Đệ nhất về ống nhựa!: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Nhựa Đệ Nhất được thành lập vào năm 1994, là đơn vị liên doanh giữa Công ty Công Nghiệp Nhựa TaYing (Đài L...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét